top of page
jalog_plane.jpg

Vaše prepravné a logistické služby

Pohotové a spoľahlivé

O nás

Sme rodinná firma, ktorej zakladateľ Ján Jašenský sa od roku 1992 venuje poskytovaniu služieb cestnej nákladnej dopravy rôzneho projektového nákladu na území Slovenskej republiky.

Druhá, súčasná rodinná generácia rozširuje svoje portfólio o zasielateľské služby v oblasti leteckej, námornej a železničnej prepravy so špecializáciou na prepravu projektových zásielok, nebezpečného tovaru, farmaceutického tovaru, výrobkov obranného a strojárskeho priemyslu po celom svete.

Našou konkurenčnou výhodou je dlhoročná špecializácia, neustále vzdelávanie v oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodnej prepravy tovaru a rozvinutá sieť partnerov po celom svete s podobným zameraním.

Našou úlohou je neustála snaha vyhľadávať, ponúkať a realizovať prepravy zásielok najoptimálnejšími dopravnými trasami z hľadiska ceny prepravy a kvality našich služieb, so zreteľom na dodržiavanie zákonov a predpisov v krajinách, ktorých sa každá preprava týka.

Naším cieľom je stať sa súčasťou úspechu našich zákazníkov a našej spoločnej komunity.

Jalog01.jpg
Home: About

Oblasti služieb

Môžeme vám ponúknuť leteckú, námornú, železničnú a cestnú dopravu - ako voľný náklad, paletizovaný náklad, plné kontajnery, máme tiež značné skúsenosti s realizáciou charterových zásielok, či už leteckou alebo námornou cestou do celého sveta - DOVOZ A VÝVOZ.

Jalog15.jpg

Špecializované požiadavky na balenie

Balík smerujúci do zámoria pôjde po rozšírenej obchodnej ceste, kde sa naloží a vyloží niekoľkokrát. To zvyšuje pravdepodobnosť poškodenia v dôsledku nesprávnej manipulácie a je potrebné prijať opatrenia v čase balenia, aby sa zabezpečilo, že vydrží náročnú cestu, nestabilné poveternostné podmienky, extrémne teploty.

Jalog03.jpg

Zjednodušený vývoz

Pre väčšinu exportných potrieb firiem je pravdepodobné, že ich zásielky budú zabezpečovať rôzne nákladné služby, od nákladných automobilov cez zaoceánske lode až po letecké spoločnosti. Ušetríme vás od týchto ťažkostí, vybavovaním všetkých zmluvných prác na našom konci, pričom s nami uzavriete iba jednu zmluvu.

Jalog05.jpg

Preprava nebezpečného tovaru

Okrem všeobecného nákladu poskytujeme aj komplexné služby a prepravu nebezpečného tovaru, ako sú batérie, tlakové nádrže, kyseliny, lieky, výrobky obranného a vojenského priemyslu vrátane colného odbavenia a všetkých potrebných povolení na vývoz a dovoz.

Home: Services

Referencie

Jalog3
Jalog1
Jalog07
Jalog21
Jalog04
Jalog22
Jalog13
Jalog17
Jalog16
Jalog02
Home: Portfolio

Kancelária Prešov:

Duchnovičovo námestie 1

080 01  Prešov, Slovakia

Pavel Jašenský - Account Manager

Martina Kralovanská - Account Manager

Kontakty:

Jalog s.r.o.

Kancelária Bratislava:

Panónska cesta 7

851 04  Bratislava, Slovakia

Ján Jašenský  - generálny riaditeľ

Radoslav Maľa - Account Manager

Gabriela Jašenská Account Manager

Vladimír MelkoAccount Manager

Tomáš Kollár – Account Manager

Kancelária Námestovo:

Hviezdoslavova 45

029 01 Námestovo

Dominik Triebeľ -  IATA / DGR specialist

Kancelária Prievidza:

Drahoslav Hagara - Aerospace-Defense

Kancelária Liptovský Mikuláš:

Andrej Laco - Account Manager

Home: Team Members
bottom of page